070 321 72 17

AHZ als ziekenhuisapotheek

AHZ biedt, vanuit het netwerk van ziekenhuisapotheken, patiëntgerichte zorg op een niveau dat afgestemd is op, en aansluit bij, de ambities van de aangesloten ziekenhuizen. Dit netwerk bestaat uit ziekenhuisapotheek HagaZiekenhuis, ziekenhuisapotheek HMC en ziekenhuisapotheek LangeLand Ziekenhuis. De activiteiten van AHZ als ziekenhuisapotheek bestaan primair uit de waarborging van de kwaliteit en veiligheid van zowel de geneesmiddelen enerzijds, als het optimaliseren van het distributieproces in de ketenzorg anderzijds.

Geneesmiddelenmanagement

Geneesmiddelenmanagement

(Inter)actieve patiëntbegeleiding

(Inter)actieve patiëntbegeleiding

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid

De patiënt centraal

AHZ richt zich als een van de grootste ziekenhuisapotheek organisaties in Nederland op het leveren van integrale specialistische farmaceutische zorg. Omdat patiënten centraal staan zijn transparantie en interactie tussen de ziekenhuisapotheek van AHZ en de individuele patiënt van essentieel belang. Zo leveren wij bij AHZ vanuit een netwerk integrale zorg die zo optimaal mogelijk is afgestemd op de patiënt en zijn of haar ziektebeeld. Behalve dat het zorgteam haar taak als behandelaar uitvoert, fungeert zij daarom tevens als aanspreekpunt voor vragen rondom medicatie én wordt feedback van patiënten meegenomen in toekomstige behandeltrajecten.