070 321 72 17
Naar overzicht

AHZ sluit Green Deal voor ‘Samen werken aan duurzame zorg’

Onlangs hebben wij de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend. Hierin staan afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. De Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gedragen door de zorgsector.

Deze Green Deal kent 5 doelen:

  1. Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers.
  2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op klimaat en andersom.
  3. CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050.
  4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050.
  5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik).

Zo’n 30 ziekenhuizen/revalidatiecentra, 35 VVT-instanties, 10 verzekeraars en 59 bedrijven hebben de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 al ondertekend (status 24 april 2023, in totaal 217). Wij deden dit recentelijk ook op basis van de activiteiten die de afgelopen tijd binnen AHZ zijn doorgevoerd of die zijn gepland. Hiermee tonen we aan dat we bewust bezig zijn met duurzaamheid en ons steentje daaraan vol overtuiging bijdragen.

Bekijk de animatie voor meer informatie over Green Deals in het algemeen. Of ga naar de website van Green Deals.