070 321 72 17

Ons kwaliteitsbeleid

Kwaliteit is een essentieel onderdeel van dat wat wij bij AHZ doen. Maar hoe waarborgen wij die kwaliteit bij de productie van geneesmiddelen eigenlijk? Het kwaliteitsbeleid van AHZ is afgeleid van de wettelijke eisen op het gebied van GMP (goede manier van produceren van geneesmiddelen). In beleidsdocumenten, procedures en werkinstructies zijn afspraken gemaakt over de werkwijzen in productie, logistiek en laboratorium. Medewerkers zijn voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden getraind in de voor hun relevante documenten. Als onderdeel van de productieorganisatie is het team van Quality Assurance (QA) hiervoor, en voor de vrijgifte van door AHZ geproduceerde geneesmiddelen, verantwoordelijk.

Quality Assurance in de praktijk

De medewerkers van QA stellen door middel van bezoeken aan de verschillende teams vast of de werkzaamheden uitgevoerd worden in overeenstemming met de gemaakte en schriftelijk vastgestelde afspraken (zelfinspectie). Verder stimuleert QA door het regelmatig verstrekken van overzichten het continu verbeteren van de productie, logistieke en laboratorium werkzaamheden. De vrijgifte van geneesmiddelen vindt plaats door een verantwoordelijk apotheker die hiervoor opgeleid is.

Milieu en veiligheid

Naast de werkzaamheden op het gebied van het waarborgen van de kwaliteit en vrijgifte van geneesmiddelen, is het team van QA ook betrokken bij milieu- en veiligheidsaspecten binnen het farmaceutisch productiebedrijf dat AHZ is. Wettelijke eisen die gesteld worden op deze gebieden bij het produceren van geneesmiddelen fungeren als uitgangspunt voor het vaststellen van het kwaliteitsbeleid.

Meer informatie kwaliteitsbeleid

Heeft u vragen over het kwaliteitsbeleid van AHZ in het algemeen of wilt u meer weten over het team van QA specifiek? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact