070 321 72 17

AHZ als kenniscentrum

In de wereld van farmacie werken onze specialisten, tegen de achtergrond van klinische wetenschap, dagelijks aan vooruitgang. Van de patiënten én aan de toekomst van geneesmiddelen. Als kenniscentrum met eigen laboratorium en state-of-the-art bereidingsunit hebben wij een heldere kijk op de materie. Onze producten en diensten lopen dan ook naadloos in elkaar over. Van de bereiding van medicijnen op maat, tot aan de bereiding en analyse van medicijnen op voorraad. Van voorraadbeheer tot zorgvuldige en tijdige levering van bereidingen. Aandacht geldt hierbij als verbindende factor. Kennis maken, kennis delen en samen werken. Samenwerken aan de beste farmaceutische zorg van vandaag én morgen.

 

Organisatie

De Raad van Toezicht van de stichting AHZ wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter (Kees Vrolijk) en twee leden van de Raad van Bestuur van de volgende twee ziekenhuizen:

  • Haga Ziekenhuis: Hans Turkesteen
  • Haaglanden Medisch Centrum (HMC): Martijn Wiesenekker

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Roelof Jonkers
Gevestigd Apotheker (a.i.): Huub Koning

Onze missie en visie

Onze missie en visie

Bij AHZ bieden wij patiëntgerichte farmaceutische zorg aan ziekenhuizen en openbare apotheken. Vanuit die expertise dragen wij bij aan het genezen van ziektebeelden en kunnen patiënten rekenen op de beste behandeling.

De dienstverlening in ons kenniscentrum is dan ook toegespitst op de behoeften en vragen van onze klanten met als resultaat farmaceutische zorg die naadloos aansluit bij de behoeftes van afnemers, patiënten en tegelijk voldoet aan de eisen van de overheid.

Kwaliteit

Kwaliteit

We maken op optimale wijze gebruik van expertise, mensen en middelen met veilige, kwalitatief goede geneesmiddelen en state-of-the-art farmaceutische zorg voor patiënten als resultaat.

Kennis

Kennis

Als visitekaartje van ons kenniscentrum zetten onze medewerkers hun kennis en kunde in voor continuïteit, productontwikkeling en innovatieve oplossingen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Met het oog op een intensieve samenwerking met partners en klanten stellen we ons open voor wensen en voorkeuren en zijn we helder over wat we te bieden hebben.

AHZ door de jaren heen

De Gemeente-apotheek opent haar deuren

In de beginjaren voorzag de apotheek van gemeentewege de armen van geneesmiddelen, vanuit de Grote Markt in Den Haag.

De Gemeente-apotheek gaat verder als Apotheek Haagse Ziekenhuizen

In de loop der jaren is het werkterrein verschoven naar de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere categoriale instellingen in de regio Den Haag. Vanaf 1972 kwam dit ook in de naamgeving tot uitdrukking: Apotheek Haagse Ziekenhuizen.

Privatisering

De oorspronkelijke taak die de gemeente bij de oprichting van de apotheek voor ogen stond was door de sociale verzekeringswetten komen te vervallen. Het lag dan ook voor de hand dat AHZ werd geprivatiseerd.

Nieuwe bereidingsunit

Op 20 juni werd de nieuwe bereidingsunit van Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) in Den Haag geopend.

Kwaliteit, Arbo en Mileu

Goed in kwaliteit van de productie, analyse en distributie van geneesmiddelen. Goed voor de mensen waarmee én waarvoor we werken. En goed voor het milieu. Kortom; goed voor de wereld om ons heen, dat is waar Kwaliteit, Arbo en Milieu bij AHZ voor staat.

Ons kwaliteitsbeleid

Maak kennis met AHZ