070 321 72 17
Naar overzicht

AHZ en het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen COVID-19

Wij willen u informeren over de rol die Apotheek Haagse Ziekenhuizen vervult als facilitair centrum voor het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen ten tijde van de coronacrisis.

De wereld is in de greep van het coronavirus. De toename in de vraag naar hiervoor specifieke geneesmiddelen op de intensive care leidt tot schaarste van het aantal beschikbare grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland. Deze geneesmiddelen zijn bepalend voor de beschikbare capaciteit op de intensive care. In dit kader heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht verleend aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) om een centrale organisatiestructuur op te zetten om de inkoop en productie van corona gerelateerde geneesmiddelen centraal te coördineren.

In vervolg hierop is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) opgericht. De primaire taak van deze stichting is de coördinatie van de beschikbaarheid van COVID-19 geneesmiddelen landelijk te organiseren. Omdat het LCG niet de capaciteit en infrastructuur heeft om alle taken zelf uit te voeren is Apotheek Haagse Ziekenhuizen verzocht om bepaalde diensten te verlenen. Wij hebben deze betekenisvolle rol graag op ons genomen om zodoende mede invulling te geven aan de belangen van alle intensive care COVID-19 patiënten in Nederland.

Apotheek Haagse Ziekenhuizen verleent diensten aan het LCG op het gebied van kantoorruimte, ICT, personeel & organisatie, financiële administratie e.a. facilitaire zaken. Het LCG is gehuisvest op locatie van AHZ aan de Charlotte Jacobslaan achter het HagaZiekenhuis. Vanaf onze locatie worden in speciaal hiervoor ingerichte ruimten alle beschikbare voorraden gemonitord en centraal grondstoffen en geneesmiddelen in binnen- en buitenland ingekocht. Voorraden en tekorten worden dagelijks nauwlettend geregistreerd om eventuele knelpunten tijdig te kunnen signaleren en hiermee te kunnen voldoen aan de toenemende vraag.

Daarnaast ligt er een waardevolle rol weggelegd voor onze groothandel Farmaservice HZ B.V. (FHZ) die op verzoek van het LCG niet alleen in Nederland maar wereldwijd geneesmiddelen inkoopt om te voorzien in de behoefte van de IC afdelingen in Nederland.

Als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste ontwikkelingen van het LCG kunt u zich aanmelden voor de LCG nieuwsbrief via LCG-nieuwsbrief@nvza.nl.

Naast onze werkzaamheden voor het LCG streven wij er uiteraard naar om onze reguliere farmaceutische zorg voor u zo goed mogelijk door te laten lopen.

Wij wensen u en uw dierbaren een goede gezondheid toe.

Raad van Bestuur

Roelof Jonkers