070 321 72 17
Naar overzicht

Interview in magazine FarmaActueel Ziekenhuis

In de eerste editie van het magazine FarmaActueel Ziekenhuis is een interview verschenen met AHZ bestuurder Arie Booij. Jammer dat de ruwe tekst is afgedrukt in plaats van het geredigeerde artikel – een beginnersfoutje. AHZ wenst FarmaActueel veel succes met de verdere ontwikkeling van het magazine!

 

Hieronder het interview (met de juiste tekst):

 

Arie Booij: Geen breker, maar een bouwer.

 

Niet onbekend in ziekenhuisfarmacie Nederland, want hij is al bezig aan zijn 6e opdracht in deze wereld. We zijn op weg naar Arie Booij, de bestuurder van Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ).

 

Ik rij het terrein op en worstel me door het bouwterrein voor het ernaast gelegen ziekenhuis in Den Haag. De receptie is onbemand, maar ik word hartelijk welkom geheten door de directiesecretaresse, die meteen koffie aanbiedt, én een pen. Arie Booij steekt hartelijk de hand uit en verwelkomt me in zijn zeer ordentelijke en opgeruimde kamer. Als een echte joviale Brabander (geboren in Bergen op Zoom, getogen in België) steekt hij van wal.

 

Hoe belandde hij in de zorg?

Juist het opgroeien in België laat Arie anders tegen zaken aankijken dan veel Nederlanders, zo is zijn overtuiging, maar dat wordt verder in zijn verhaal wel duidelijk. Na de middelbare school is Arie meteen gaan werken in de financieel-administratieve sector, maar al gauw – enige onrust is hem niet vreemd – wilde hij zich ontwikkelen, middels avondstudies op het gebied van finance & administratie. Na diverse controllerfuncties in bedrijven, besloot hij in zijn 37e levensjaar als interim-manager verder door het leven te gaan. Hij startte als directeur Beheer in een Nood-Limburgs ziekenhuis, en onder zijn hoede viel ook de ziekenhuisapotheek. Daar leerde hij, als opdracht om een managementteam te ontwikkelen, met veel vragen interessante discussies uit te lokken, die verrassend genoeg uiteindelijk leidden tot saamhorigheid.

 

En dan de ziekenhuisapotheek

Voor de volgende klus werd hij benaderd voor ZALV, de vroegere naam van de ziekenhuisapotheek in, destijds, Venray. Moest de ziekenhuisapotheek overgenomen worden door de betrokken ziekenhuizen óf moest deze ziekenhuisapotheek nou juist worden afgestoten door diezelfde belanghebbenden? Na een quick scan van kansen en bedreigingen, kwam Booij met een derde optie: de ziekenhuisapotheek moest verzelfstandigen. Booij werd de eerste niet-apotheker, verantwoordelijk voor een ziekenhuisapotheek in Nederland. Dat was even wennen voor de Inspectie van Volksgezondheid maar ook voor ziekenhuisfarmacie Nederland!

 

ZALV in Venray

Booij maakt een tussenstap in de ziekenhuisapotheek van het Universitair Medisch Centrum Maastricht, om daarna toe te treden tot de Raad van Toezicht van ZALV. De verzelfstandiging van ZALV is intussen ingezet door zijn opvolger. In het kader van de continuïteit van de zelfstandige ziekenhuisapotheek wordt een partner gezocht, én gevonden in groothandel Brocacef. Om te groeien doet ZALV aan acquisitie in een grote straal om Venray, hetgeen ook even wennen is voor de ziekenhuisfarmacie in Nederland. ZALV wordt omgedoopt naar Brocacef Ziekenhuisfarmacie en verhuist naar een nieuw pand in Oostrum.

 

Een interim-reis door Nederland

Van Venray naar Hilversum, om in het gefuseerde Tergooi ziekenhuis (Hilversum én Gooi-Noord) de ziekenhuisapotheken te laten versmelten. Van Hilversum naar het ziekenhuis in Ede en van Ede via Instellingsapotheek naar ZANOB in Den Bosch. Ook in Den Bosch is Booij gaan werken volgens het behoeftenmodel: vragen wat de klant wil. Volgens Booij tekent het einde van een dergelijke klus zich af , als het relaxter wordt, vaak ook eerder dan de lengte van zijn aanstelling duurt. Als hij zich gaat vervelen, dreigt hij iets nieuws te zoeken en daar is niet iedereen bij gebaat, zo lacht hij. Hij kan het ook goed loslaten en verder gaan.

 

Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ)

Momenteel bestuurt Booij AHZ. Wonende in Arnhem, is hij wel gedwongen af en toe in ’s­-Gravenhage te overnachten. Leuk is dat niet, want hij is graag thuis bij zijn vrouw. AHZ is recent geconfronteerd met een bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, hetgeen leidde tot een forse aanpak van de productieafdeling. Voorheen werd AHZ centraal aangestuurd, nu proberen we meer verantwoordelijkheid dieper in de organisatie te brengen. Ook hier vroeg Booij bij zijn aanstelling, naar de wensen van de klanten. De afnemende ziekenhuizen willen meer grip en control over hun eigen medicatiebeleid en service-level. Ook bouwt Booij de nieuwe productiefaciliteit op het terrein van AHZ. Bij zijn aanstelling bleek doorgaan met de bouw resultaat-technisch gezien beter dan het stopzetten ervan. Met een goede businesscase is de productiefaciliteit, die in april 2018 operationeel moet zijn, rendabel. In het kader van de continuïteit zoeken we nadrukkelijk samenwerking, ook met externe partijen. Daarbij staat Booij open voor samenwerking met commerciële partijen, maar ook met startups, die iets kunnen ontwikkelen. Voor hen die iets ‘willen proberen’, staan de oude bereidingsruimten ter beschikking.

Een visie voor de toekomst AHZ breed zal in de loop van 2018 worden ontwikkeld en uitgewerkt en zal naar verwachting eind 2018 worden geïmplementeerd. Grote plannen dus voor de grootste ziekenhuisapotheek van Nederland!

 

Poliklinische apotheken

Een bijzondere belangstelling heeft Booij voor de poliklinische apotheek. Ook dat is iets “wat de klant wil”. De vorm moet de inhoud volgen. Terwijl ZANOB wél een poliklinische apotheek heeft, heeft de AHZ deze nooit gehad. Het HagaZiekenhuis heeft een poliklinische apotheek in eigen beheer en in het andere Haagse ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum zijn er twee, in beheer van openbare apothekers. Booij is voorstander van het samenbrengen van de ziekenhuisapotheek en de poliklinische apotheek, zowel financieel, als inhoudelijk. Organisatorisch is dat wellicht wat lastiger.

 

Drijfveer

Booij’s lichaamshouding verandert. Relaxt leunt hij achterover. Hij geniet zichtbaar van zijn werk. Immers, “erin geloven is de helft van het succes”, een boodschap die hij graag overbrengt aan zijn medewerkers. Is hij geen bedreiging voor ziekenhuisapothekers? Hij is er immers geen. “Nee, ik ga namelijk niet over de inhoud, ik wil processen managen, die tot een gezond bedrijf leiden”. Zijn motto is ‘alle ellende biedt kansen, probeer ze te realiseren’. Het is vertrouwen geven én ontvangen. Eén van zijn geoefende middelen daarbij zijn de Heidagen, waarin de SWOT-analyse wordt besproken, én daarbij zorgdragen dat men elkaar niet kwijtraakt.

 

De mens Booij is een levensgenieter, als Brabander, als Belg, maar ook als Nederlander. Zijn interesse is groot. Samen met zijn vrouw trekt hij graag de natuur in met zijn rugzak, op het land en op het water. En ’s avonds, áls hij thuis is en niet in een hotel overnacht, kletst hij steevast even met zijn vrouw onder het genot van een glaasje wijn. Booij is een tevreden mens.

 

De toekomst

Booij ziet wel wat er op zijn pad komt, al dan niet in de ziekenhuisfarmacie. De handen gaan toch wel uit de mouwen, zolang hij het leuk vindt. Moet de manager van een ziekenhuisapotheek een ziekenhuisapotheker zijn? Hangt er van af, volgens Booij. Als de manager voldoende afstand van de inhoud kan nemen en kan delegeren, kan loslaten, is dat heel goed mogelijk. Een niet-ziekenhuisapotheker moet wel gevoel hebben voor wat farmaceutische zorg is. Kijk in ieder geval naar het resultaat en niet zozeer naar welke route iemand wil nemen. Booij gelooft in samenwerking, maar tevens in elkaar in je waarde laten. Tenslotte nog een tip: “Continuïteit moet je drijfveer zijn”. Heb daarom meer begrip voor en verbindt je met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Kom niet altijd vragen, maar breng ‘een cadeau’; een antwoord op de zorg van of een oplossing voor het probleem van de Raad van Bestuur. Zo kom je verder!