070 321 72 17
Naar overzicht

Klinische farmacie van AHZ naar Haga en HMC

PERSBERICHT

Den Haag, 8 januari 2019 – Met goedkeuring van de NZa, alle betrokken interne en externe adviesorganen en de vakbonden zijn de afdelingen Klinische Farmacie en hun medewerkers van Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) per 1 januari 2019 onderdeel van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en HagaZiekenhuis.

De raden van bestuur en de ziekenhuisapothekers vinden dit een belangrijke en goede ontwikkeling. “De klinische farmacie is in recente jaren sterk ontwikkeld en inmiddels zo verweven met de zorgprocessen in de ziekenhuizen, dat het logisch en natuurlijker is om de farmaceutische zorg te organiseren vanuit de ziekenhuisorganisaties zelf”, aldus Renée Barge, lid Raad van Bestuur van HMC. “Bovendien zijn de afdelingen Klinische Farmacie al van oudsher fysiek gevestigd in de ziekenhuizen”, vult directievoorzitter Carla van de Wiel aan van HagaZiekenhuis.

Toekomst AHZ
“De overdracht geeft AHZ de ruimte om zich verder te specialiseren en zich te concentreren op voorraad- en individuele bereidingen, het uitvoeren van laboratoriumonderzoeken en de inkoop & logistiek van geneesmiddelen. Innovatie staat weer hoog op onze agenda”, aldus Arie Booij, bestuurder AHZ.