070 321 72 17
Naar overzicht

Laboratorium behaalt nieuwe ISO accreditatie

Voor de analyses in patiëntmateriaal beschikt het laboratorium van AHZ sinds kort over een accreditatie conform EN ISO 15189:2012 van de Raad van Accreditatie. Deze vervangt de sinds 2002 verleende CCKL-accreditatie.

Het afgelopen jaar heeft ons laboratorium hiervoor zijn kwaliteitssysteem ingericht naar de nieuwe ISO norm. In juni zijn auditoren van de Raad van Accreditatie twee dagen op bezoek geweest om het kwaliteitssysteem te controleren.

De nieuwe accreditatie heeft registratienummer M 091 en is geldig tot 1 december 2022 voor de analyses van geneesmiddelen in bloed en toxicologie (voor de scope van accreditatie: zie publicatie op de website van de RvA).

Verklaring ISO accreditatie