070 321 72 17
Naar overzicht

Voornemen tot overdracht klinische farmacie van AHZ naar Haga, LLZ en HMC

PERSBERICHT

Den Haag, 13 november 2018 – Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ), HagaZiekenhuis, LangeLand Ziekenhuis (LLZ) en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) hebben een intentie-overeenkomst gesloten over de voorgenomen overdracht van de afdelingen klinische farmacie en hun medewerkers naar de ziekenhuizen. Hierdoor kunnen de ziekenhuisapotheken nog beter aansluiten bij de behoefte van de patiënt en de zorgprocessen in de verschillende ziekenhuizen. De overdracht is voor het einde van dit jaar beoogd: de toestemmingsprocedure bij de Nederlandse Zorgautoriteit is in gang gezet.

 

De overdracht is een goede ontwikkeling voor de patiëntenzorg, zegt Joris Uges, hoofd ziekenhuisapotheek HagaZiekenhuis. “De klinische farmacie is in recente jaren sterk ontwikkeld en inmiddels zo verweven met de zorgprocessen in de ziekenhuizen, dat het logisch en natuurlijker is om de farmaceutische zorg te organiseren vanuit de ziekenhuisorganisatie zelf.”

De afdelingen klinische farmacie van AHZ zijn al gevestigd in de ziekenhuizen. “De medewerkers voelen zich daardoor meer verbonden met het betreffende ziekenhuis dan met AHZ. Zij beschouwen het ziekenhuis eigenlijk als hun werkgever”, stelt Elsbeth Westerman, hoofd ziekenhuisapotheek HMC.

 

Toekomst AHZ
Recent is er veel veranderd bij AHZ. Naast het in productie gaan van een nieuwe state-of-the-art bereidingsunit, zijn ook organisatorisch grote stappen gemaakt. “De afdelingen klinische farmacie laten integreren in de ziekenhuizen zelf, is onderdeel van een groter plan om AHZ verder te ontwikkelen en positioneren. De overdracht geeft AHZ de ruimte om zich verder te specialiseren en zich te concentreren op voorraad- en individuele bereidingen, het uitvoeren van laboratoriumonderzoeken en de inkoop & logistiek van geneesmiddelen. Innovatie staat weer hoog op onze agenda”, aldus Arie Booij, bestuurder AHZ.